Stereolitografi Nedir

  Stereolitografi hızlı prototipleme amacıyla kullanılan 3 boyutlu yazıcıların temelinde yatan tekniğe verilen addır. Bu hızlı prototipleme tekniği sayesinde  çeşitli computer-aided-design (CAD) programları ile üç boyulu olarak tasarladığınız objeleriniz ve bunlara ait olan çizimleriniz hızlı bir şekilde üretilebilmektedir. Bu teknikte hedeflenen tasarım, kendisini oluşturan malzemenin birbirine yüksek basınç ve sıcaklık yardımıyla yapıştırılması neticesinde üretilmektedir.  Bu teknik son yıllarda büyük bir sükse yaratmıştır. 3 boyutlu prototipleme ile ilgili alandaki ilk patent 1986 yılında Charles Hull tarafından alınmıştır.[1] Gün geçtikçe ucuzlayan ve gelişen komponentler sayesinde bu teknik artık uygulanabilir bir hal kazanmıştır. 3 Boyutlu Yazıcı 3 boyutlu bir tasarımın üretilmesi için bir çok yöntem bulunmaktadır. Bu tekniklerden bazıları polijet, tabakalı parça imalatı, seçici lazer sinterleme, katı alan kurutma, elektro ışın ergitme, ve stereolitografi yöntemleridir. Stereolitografi taneli 3 boyutlu nesnelerin üretimi için olabilecek en ucuz ve hızlı yöntemdir. Bir parçanın seri üretimine geçilmeden önce gerek yapısal, gerek kimyasal, gerekse malzemenin etkilerini gözlemleyebilmek amacıyla prototiplerinin üretimine ihtiyaç duyulmaktadır. Prototipi üretilen tasarım çeşitli testlerden geçirildikten sonra son halini alır ve seri üretime hazır hale getirilir. Olası hatalar ve bu hataların oluşturabileceği sonuçlar hızlı bir şekilde test edilebildiği için, seri üretim sürecine girmeden CAD ortamında söz konusu hatalar giderilebilir. Hızlı Prototipleme Servisi Nanodev mühendislik olarak sizlere hızlı prototipleme servisi sunmaktayız. çeşitli CAD programları ile ürettiğiniz tasarımlarınız STL formatına çevrilerek, arzu ettiğiniz çözünürlükte üretimi yapılmaktadır. Parçanın üretimi tamamlandıktan sonra gün içerisinde sizlere kargo ile teslim edilmektedir. 20X20X20 cm büyüklüğündeki her türlü tasarımınızın prototipi hızlı bir şekilde ve yüksek bir kalitede üretebilmekteyiz.   Kaynaklar: 1- Hull, C.W., Apparatus for production of three-dimensional objects by stereolithography. 1986, Google Patents. 2-http://akgunalsaran.com/doc/05-hizli-prototipleme-4006.pdf...

KOSGEB ARGE ve İnovasyon Programı

İnovasyonun önemi ve gerekliliği gün geçtikçe daha çok anlaşılmaktadır ve ön plana çıkmaktadır. Özellikle ülke ekonomisi için önemli bir avantaj sağlayan yenilikçi ürünlerin gerekliliği devlet bazında da çok ciddi bir şekilde irdelenmiş ve çeşitli teşvik ve hibe mekanizmaları geliştirilmiştir. Bu teşvik ve hibe mekanizmalarından birisi ise Sanayi Bakanlığı önderliğinde kurulan küçük ve orta ölçekli sanayi geliştirme ve destekleme idaresi başkanlığıdır. KOSGEB Hibe Ve Teşvikleri KOSGEB gerek girişimcilere gerekse KOBİ firmalarına birçok destek sunmaktadır. Bu desteklerin herbirinin farklı bir destek oranı ve şekli vardır. ARGE ve inovasyon programı bu destekler içerisinden %75 ile en yüksek oranda destek sağladığı programdır. Ayrıca takip eden süreçte endüstriyel üretim programı ile üretime yönelik olarak makine ve teçhizat almanız da mümkündür. Bu destek kapsamında 300.000 TL’ye varan oranlarda destek alabilmeniz mümkündür. KOSGEB ARGE ve İnovasyon Programına Kimler Başvurabilir? KOSGEB programına KOSGEB kayıtlı KOBİ ölçeğindeki firmalar ve girişimciler başvurabilir. Firmanız halihazırda KOSGEB kayıtlı ise KOBİ için gerekli olan kıstasları sağlıyorsunuz demektir. Bİraz daha açacak olursak, firmanızda çalışan sayınız eğer 250’den az ve yıllık net satış hasılatı 40 milyon TL’nin altında ise KOBi için gerekli kıstasları sağlıyorsunuz demektir. Fakat özellikle ortaklıklar ile ilgili bazı ek kıstaslar vardır.  Daha detaylı bilgi için TUBİTAK 1507 programı hakkındaki yazımıza göz gezdirebilirsiniz. Ayrıca ilgili resmi gazete yazısını aşağıda yer alan kaynaklarda bulabilirsiniz. ARGE ve İnovasyon programına KOBİ’lerin yanı sıra girişimcilerde başvurabilmektedir. Girişimci olarak başvuranlara KOBİ’lere sunulan desteklerin yanında ek olarak kira desteği (%75oranında) ve başlangıç sermayesi desteği %100 hibe oranında sunulmaktadır. Başvuru Süreci KOSGEB başvuruları için öncelikle firmanızın KOSGEB kaydının olması gerekmektedir. Bunun için KOSGEB internet sitesi üzerinden bir form doldurup, başvuru esnasında sizlerden istenilen ticari bilgilerinizi sisteme kaydetmeniz gerekmektedir. Sistem firmanızın KOBi...

TUBİTAK 1507 KOBİ ARGE Başlangıç Programı

1507 – TUBİTAK KOBİ AR-GE Başlangıç  programının amacı küçük ve orta ölçekli işletmeler ölçeğindeki firmaların  araştırma ve geliştirme kültürünün aşılanmasıdır. Bu amaçla TUBİTAK firmaların ARGE faaliyetlerine yönelik %75’e varan oranlarda bir destek mekanizması geliştirmiştir. Programa Kimler Başvurabilir Bu programa yalnızca KOBİ firmaları başvurabilmektedir. 04/11/2012 tarihli ve 28457 sayılı Resmi gazete de yayınlanan bilgilere göre KOBİ ölçeğindeki firmalar aşağıda yer alan kategorilerden herhangi birinin koşullarını sağlamak zorundadır. Mikro-Kobi 10 kişiden az yıllık çalışanı olan Yıllık net satış hasılatı veya bilançosu 1 milyon TL’yi aşmayan Küçük İşletme 50 kişiden az çalışanı olan Net satış hasılatı veya bilançosu 8 milyon TL’yi geçmeyen Orta Ölçekli İşletme 250 kişiden az çalışanı olan Yıllık net satış hasılatı veya bilançosu 40 milyon Tl’yi geçmeyen Kobi’ler ile ilgili resmi gazete yazısının linkine aşağıdan ulaşabilirsiniz. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/11/20121104-11.htm Bu kıstasların dışında bazı şirket ortaklıkları ile ilgili husular da vardır. Fakat girişim sermayesi ile destelenen ya da diğer adıyla onaylı melek yatırımcılar aracılığı ile desteklenen kuruluşlar KOBİ olarak adlandırılmaktadır. Bu programa mevcut yönetmeliklere göre sadece ilk 5 projesi ile katılabilmektedir. Fakat bu 5 projenin en az ikisi ortaklı bir proje olmak zorundadır. Yani 1511, 1512 gibi diğer alanlardaki projeleriniz, 1511 programı kapsamında alabileceğiniz proje sayısını etkilemektedir. TUBİTAK 1507 Programı hangi çalışmaları desteklemektedir? TUBİTAK2ın her programda farklı bir amacı ve dolalyısıyla farklı bir kapsamı bulunmaktadır. 1507 programı kapsamında alağıda yer alan ARGE çalışmalarını desteklemektedir. Yeni Ürünlerin Üretilmesi Mevcut Ürün kalitesinin veya standardının yükseltilmesi Maliyetinin düşürülmesi Yeni üretim tekniklerinin ve teknolojilerinin geliştirilmesi Proje Sonuç beklentileri Üreten bir toplum olabilmemiz için ARGE önemli bir koşuldur. Ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel dinamiklerinden birisi kuşkusuz araştırma ve geliştirmedir.  TUBİTAK, TEYDEB 1512 programından hedeflediği çıktıların bazıları aşağıdayer...

Hipertermi Isıtıcı

Hipertermi, kanser gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan yeni bir tedavi yöntemidir. Bu yaklaşımda, istenilen bölgeye termal ablasyon uygulanarak hücrelerin fizyolojik yapılarının değişimi sağlanır ve bunun neticesinde hücrenin apoptoza gitmesi amaçlanır. Hipertermi için çeşitli yöntemler mevcuttur. Ancak manyetik nanoparçacıkların hipertermi ajanı olarak kullanılması, akademik çalışmalarda gün geçtikçe daha çok tercih edilen bir yöntem olmuştur. Manyetik parçacıkların termal ablasyon ajanı olarak kullanılmasının temelinde, değişken manyetik alan tekniği yatmaktadır. Belirli bir dalga boyunda salınım yapan manyetik alan kuvveti içerisinde bulunan manyetik nanoparçacıkları, spesifik abrospsiyon oranı ve spesifik güç kayıp değerlerine bağlı olarak bir ısı ortaya çıkarmaktadır. Ortaya çıkarılan bu ısı sayesinde, hücre içinde veya ekstraselüler matrikste lokal olarak sıcaklık değişimi sağlanmaktadır. Nanodev mühendislik olarak sizlere hipertermi çalışmalarınız için değişken manyetik etki sağlayabilen rezonans ısıtıcı cihazımızı sunmaktayız. Biyolojik deneylere de uygulanabilir bir şekilde geliştirdiğimiz bu cihaz ile, demir oksit ve/ veya süperparamanyetik nanoparçacık gibi manyetik özelliklere sahip nanoparçacıklarınızı, hipertermi çalışmalarınızda kullanabilirsiniz. Bu cihaz yardımı ile: Lokal Isıtma Kontrollü ilaç salınımı Nanokompozitlerin ısı ile genleşmesi Teragnostik hedeflendirilmiş lokal ısıtma Hücresel etkileşim gibi prosedürleri...

Medikal Cihaz Tasarım Hizmeti

Medikal cihaz ve aletlerin kullanım sıklığı ve önemi gün geçtikçe artmaktadır. Son yıllarda, bu alanda yer alan cihaz teknolojilerinde önemli gelişmeler elde edilmiş, böylece insan sağlığının ele alınış biçimi ve mantığı ciddi boyutlarda değişmiştir. Buna paralel olarak da insan yasam kalitesi olumlu yönde etkilenmiştir. Ülkemizde kullanılan biyomedikal cihazlar genellikle yurt dışından ithal edildiğinden dolayı sektörün ihracat ve üretim hacmi düşük kalmaktadır. Bunun nedenlerinin başında biyomedikal cihazların üretimi ile ilgili yeterli iş gücünün eksikliği gelmektedir. Biyomedikal cihaz teknolojisi bilgisayar, elektrik-elektronik, kimya, fizik, malzeme bilimi, biyoteknoloji ve tip alanlarının iç içe geçmesiyle ilerleyen disiplinler arası çalışmalara dayanmaktadır. Türkiye içerisinde biyomedikal cihaz üretiminin düşük olmasının en önemli nedenlerinden birisi de bu alanlarda yüksek bir bilgi birikimi ve deneyime sahip is gücünün bir araya gelememesidir. NanoDEV firması olarak biyomedikal cihazların geliştirilmesi için gerekli olan  bilgi birikimi ve deneyime sahip olamamızın yanında bu birikimi uygulamaya geçirecek donanıma da sahibiz. İnterdisipliner bilgi birikimi ve deneyimimizi tıbbi cihaz sektörü içerisinde yer alan ithalatçı firmalar ile birlikte paralel bir yol haritası çizerek, ülkemizde biyomedikal sektörünün geliştirilmesini ve bu alanda çalışan firmaların sektöre yerli çözümler sunmasını...