TUBİTAK-KOSGEB ve A.B. Destekleri

NanoDEV olarak sizlere TUBİTAK KOSGEB Avrupa Birliği desteklerine yönelik danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

Küresel ekononmik faaliyetlerin artması neticesinde rekabet gün geçtikçe daha fazla alanda kendini göstermektedir. Firmaların rekabet gücünü artırabilmesini sağlayacak etkenlerin başında kuşkusuz ARGE, yenilik ve inovasyon kavramları gelmektedir.

Hibe ve Teşvik Programları

Bu kavramlara yönelik adımlar işletmelere orta ve uzun vadede büyük kazanımlar sağlayabilmektedir. Fakat söz konusu süreç yüksek maliyetli ve uzun sürebilmektedir. Firmaların bu süreçte ayakta durabilmesini ve gelişebilmesi için TUBİTAK, TEYDEB, Kalkınma ajansı ve KOSGEB tarafından çeşitli geri ödemesiz destekler sağlanmaktadır. NanoDEV olarak sizlere bu süreci anlatmak ve bu süreci yönetmenizde yardımcı olmak istiyoruz.

Tubitak TEYDEB 1501 destekleri

TUBİTAK 1501 Programı

1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programının amacı, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların araştırma – geliştirme ( Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek, nitelikli ve yenilikçi faaliyetler yapmaya özendirmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır. Bu kapsamda ; Türkiye’de yerleşik, katma değer yaratan kuruluşların Ar-Ge nitelikli proje harcamalarının %60’a varan oranlarda geri ödemesiz (hibe) desteklenmesi amaçlanmaktadır.

   • Bütçe Sınırlandırması yoktur. 10.000.000 tl üzeri destek başvurularında üniversite ve KOBİ ortaklığı gerekmektedir.
   • Destek süresi en fazla 36 aydır.
   • Destek miktarı %40 oranından başlayarak %60’a kadar çıkmaktadır.
   • KOBİ ve Büyük ölçekli firmalar başvurabilir.

TUBİTAK TEYDEB 1507 destekleri

TUBİTAK 1507 Programı

1507 kodlu TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programının amacı, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki sanayi kuruluşlarının, araştırma-geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek, nitelikli ve yenilikçi faaliyetler yapmaya özendirmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır. Bu kapsamda; Türkiye’de yerleşik, katma değer yaratan kuruluşların Ar-Ge nitelikli proje harcamalarının, %75 oranında geri ödemesiz (hibe) desteklenmesi amaçlanmaktadır. TÜBİTAK tarafından daha önce desteklenmemiş kuruluşların ilk beş projesi bu program çerçevesinde desteklenebilmektedir.  Bu beş projeden ikisi ortak içermek zorundadır.

     • Bütçe sınırı 500.000 Tl’dir. İki ortaklı olmak üzere ilk beş ARGE projesi desteklenmektedir.
     • Destek süresi en fazla 18 aydır.
     • Destek miktarı %75’tir.
     • KOBİ ölçekli firmalar başvurabilir.
TEYDEB 1507 programı hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak ister misiniz?

TUBİTAK TEYDEB 1511 Destekleri

TUBİTAK 1511 Programı​

Program kapsamında, ülkemizin Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin güçlü olduğu veya geliştirilmesinin amaçlandığı alanlardaki hedefleri veya ihtiyaçları doğrultusunda çağrı duyuruları yapılarak Ar-Ge projeleri desteklenecektir. Desteklenen projelerin söz konusu alanlardaki teknolojik yeterliliğin ve bilgi birikiminin artırılmasında, mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesinde ve özgün teknolojilerin geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması hedeflenmektedir. Öncelikli alanlar olarak enerji, gıda, otomotiv, bilgi iletişim teknolojileri ve makine imalat teknolojileri belirlenmiştir. Her alanda birden fazla çağrıya çıkılacaktır. İlk çağrı duyurusu enerji alanında olacak güneş enerjisi, enerji depolanması, konutlarda ve sanayide enerji verimliliği ile kömür teknolojileri konularında belirlenecek başlıkları içerecektir. Çağrı Duyurusunda; konu başlıkları, proje süresi ve bütçesi için üst sınır, projeyi gerçekleştirecek işbirliği yapısı gibi bilgiler yer alacaktır..

    • Bütçe Sınırlandırması ve süresi çağrı kapsamında belirlenmektedir.
    • Destek miktarı büyük ölçekli şirketler için %60, KOBİ ölçekli firmalar için %75’tir.
    • KOBİ ve Büyük ölçekli firmalar başvurabilir.

TUBİTAK TEYDEB 1512 destekleri

TUBİTAK 1512 Programı

​Programın amacı ve kapsamı 1507 ile eşdeğerdir. Teknogirişim Sermaye desteği kazanan firmalar bu programa bir kez başvurma haklarına sahiptir.

    • Proje bütçe sınırı 500.000 Tl’dir.
    • 1507 programından farklı olarak %10 ek bütçe imkanı bulunmaktadır.
    • Teknogirişim Sermaye programından mezun olan şahıs firmaları dahil her firma yararlanabilmektedir. Diğer desteklere şahıs firmalara başvuramamaktadır.

Kosgeb arge ve inovasyon

KOSGEB ARGE İnovasyon Programı

​KOSGEB’in düzenlediği ARGE ve inovasyon programının amacı TUBİTAK 1507 programı ile benzerdir. Bu programda da amaçlanan KOBİ’lerin bilim ve teknolojiye yönelik altyapısının geliştirilmesi, teknolojik ürün ve servislerin oluşturulması ve ARGE kültürünün oluşturulmasıdır. Proje süresi en az 12 ay, en fazla 24 aydır. Desteklediği giderler ise şu şekildedir. Destekten KOSGEB veritabanına kayıtlı, KOBİ ölçeğindeki firmalar yararlanabilmektedir.  Ayrıca girişimci olarak şirket kurulabilmesi de mümkündür. Girişimci olarak şirket kuranlarda kira ve başlangıç sermayesi desteği bulunmaktadır.

 • Yeni Kurulacak işletmeler için kira desteği
 • Yeni Kurulacak işletmeler için başlangıç sermaye desteği
 • Makine, teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve Hizmet giderleri
 • Danışmanlık Desteği
 • Personel Gideri
 • Eğitim Desteği
 • Fikri ve Sinai Haklar Desteği
 • Konferans ve Fuar Desteği
 • Test, analiz ve belgelendirme desteği

*KOBİ veritabanına kayıt olmak herhangi bir ücret gerektirmez.

KOSGEB ARGE ve İnovasyon Programı hakkında daha fazla bilgi almak ister misiniz ?

Kaynaklar:
www.tubitak.gov.tr
www.teydeb.tubitak.gov.tr
www.kosgeb.gov.tr