TUBİTAK 1507 KOBİ ARGE Başlangıç Programı

teydeb 1507 programı hakkında bilgi almak ister misiniz?

teydeb 1507 programı nedir? Kimler Başvurabilir

1507 – TUBİTAK KOBİ AR-GE Başlangıç  programının amacı küçük ve orta ölçekli işletmeler ölçeğindeki firmaların  araştırma ve geliştirme kültürünün aşılanmasıdır. Bu amaçla TUBİTAK firmaların ARGE faaliyetlerine yönelik %75’e varan oranlarda bir destek mekanizması geliştirmiştir.

Programa Kimler Başvurabilir

Bu programa yalnızca KOBİ firmaları başvurabilmektedir. 04/11/2012 tarihli ve 28457 sayılı Resmi gazete de yayınlanan bilgilere göre KOBİ ölçeğindeki firmalar aşağıda yer alan kategorilerden herhangi birinin koşullarını sağlamak zorundadır.

Mikro-Kobi

 • 10 kişiden az yıllık çalışanı olan
 • Yıllık net satış hasılatı veya bilançosu 1 milyon TL’yi aşmayan

Küçük İşletme

 • 50 kişiden az çalışanı olan
 • Net satış hasılatı veya bilançosu 8 milyon TL’yi geçmeyen

Orta Ölçekli İşletme

 • 250 kişiden az çalışanı olan
 • Yıllık net satış hasılatı veya bilançosu 40 milyon Tl’yi geçmeyen

Kobi’ler ile ilgili resmi gazete yazısının linkine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/11/20121104-11.htm

Bu kıstasların dışında bazı şirket ortaklıkları ile ilgili husular da vardır. Fakat girişim sermayesi ile destelenen ya da diğer adıyla onaylı melek yatırımcılar aracılığı ile desteklenen kuruluşlar KOBİ olarak adlandırılmaktadır.

Bu programa mevcut yönetmeliklere göre sadece ilk 5 projesi ile katılabilmektedir. Fakat bu 5 projenin en az ikisi ortaklı bir proje olmak zorundadır. Yani 1511, 1512 gibi diğer alanlardaki projeleriniz, 1511 programı kapsamında alabileceğiniz proje sayısını etkilemektedir.

TUBİTAK 1507 Programı hangi çalışmaları desteklemektedir?

TUBİTAK2ın her programda farklı bir amacı ve dolalyısıyla farklı bir kapsamı bulunmaktadır. 1507 programı kapsamında alağıda yer alan ARGE çalışmalarını desteklemektedir.

 • Yeni Ürünlerin Üretilmesi
 • Mevcut Ürün kalitesinin veya standardının yükseltilmesi
 • Maliyetinin düşürülmesi
 • Yeni üretim tekniklerinin ve teknolojilerinin geliştirilmesi

Proje Sonuç beklentileri

Üreten bir toplum olabilmemiz için ARGE önemli bir koşuldur. Ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel dinamiklerinden birisi kuşkusuz araştırma ve geliştirmedir.  TUBİTAK, TEYDEB 1512 programından hedeflediği çıktıların bazıları aşağıdayer almaktadır:

 • Bu program ile öncelikle hedeflenen bir ARGE kültürünün kazanılmasıdır.
 • Proje yönetimi ve kaynak yönetimi konusunda bilgi ve beceri kazanılması bir diğer önemli noktadır.
 • Dökümantasyon yeteneğinin arttırılması bir diğer önemli beklentidir.
 • Her ne kadar resmi olarak adlandırılmasa da bu programdan da üniversite-sanayi işbirliği beklenmektedir.
 • Nitelikli iş gücü istihamının arttırılması hedeflenmektedir.
 • Yeni ürünlerin ortaya çıkarılması,
 • İthalatın azaltılması ,
 • Verimliliğin arttırılması,
 • Üretim kalitesinin arttırılması,
 • Rekabet gücünün arttırılması bir diğer önemli beklentidir.

Kaynak:

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1507-tubitak-kobi-ar-ge-baslangic-destek-programi