KOSGEB ARGE ve İnovasyon Programı

ARGE-İnovasyon programı ile ARGE yatırımlarınızı %75 oranında azaltmak mümkündür.

ARGE-İnovasyon programı ile ARGE yatırımlarınızı %75 oranında azaltmak mümkündür.

İnovasyonun önemi ve gerekliliği gün geçtikçe daha çok anlaşılmaktadır ve ön plana çıkmaktadır. Özellikle ülke ekonomisi için önemli bir avantaj sağlayan yenilikçi ürünlerin gerekliliği devlet bazında da çok ciddi bir şekilde irdelenmiş ve çeşitli teşvik ve hibe mekanizmaları geliştirilmiştir. Bu teşvik ve hibe mekanizmalarından birisi ise Sanayi Bakanlığı önderliğinde kurulan küçük ve orta ölçekli sanayi geliştirme ve destekleme idaresi başkanlığıdır.

KOSGEB Hibe Ve Teşvikleri

KOSGEB gerek girişimcilere gerekse KOBİ firmalarına birçok destek sunmaktadır. Bu desteklerin herbirinin farklı bir destek oranı ve şekli vardır. ARGE ve inovasyon programı bu destekler içerisinden %75 ile en yüksek oranda destek sağladığı programdır. Ayrıca takip eden süreçte endüstriyel üretim programı ile üretime yönelik olarak makine ve teçhizat almanız da mümkündür. Bu destek kapsamında 300.000 TL’ye varan oranlarda destek alabilmeniz mümkündür.

KOSGEB ARGE ve İnovasyon Programına Kimler Başvurabilir?

KOSGEB programına KOSGEB kayıtlı KOBİ ölçeğindeki firmalar ve girişimciler başvurabilir. Firmanız halihazırda KOSGEB kayıtlı ise KOBİ için gerekli olan kıstasları sağlıyorsunuz demektir. Bİraz daha açacak olursak, firmanızda çalışan sayınız eğer 250’den az ve yıllık net satış hasılatı 40 milyon TL’nin altında ise KOBi için gerekli kıstasları sağlıyorsunuz demektir. Fakat özellikle ortaklıklar ile ilgili bazı ek kıstaslar vardır.  Daha detaylı bilgi için TUBİTAK 1507 programı hakkındaki yazımıza göz gezdirebilirsiniz. Ayrıca ilgili resmi gazete yazısını aşağıda yer alan kaynaklarda bulabilirsiniz.

ARGE ve İnovasyon programına KOBİ’lerin yanı sıra girişimcilerde başvurabilmektedir. Girişimci olarak başvuranlara KOBİ’lere sunulan desteklerin yanında ek olarak kira desteği (%75oranında) ve başlangıç sermayesi desteği %100 hibe oranında sunulmaktadır.

Başvuru Süreci

KOSGEB başvuruları için öncelikle firmanızın KOSGEB kaydının olması gerekmektedir. Bunun için KOSGEB internet sitesi üzerinden bir form doldurup, başvuru esnasında sizlerden istenilen ticari bilgilerinizi sisteme kaydetmeniz gerekmektedir. Sistem firmanızın KOBi ölçeğinde olup olmadığını belirleyerek, KOBİ beyannamenizi otomatik olarak oluşturmaktadır.Daha sonra sizlere beyannamenin yanında belirtilen ticaret sicil gazetesi gibi belgelerin yanında sitemin hazırladığı kobi beyannamenizi bir klasöre koyarak ilgili olduğunuz KOSGEB müdürlüğüne teslim etmeniz gerekmektedir. Bu aşamada belgelerinizin eksikliği, doğruluğu denetlenerek sizlere bir uzman ataması yapılacaktır.

Uzman ataması gerçekleştikten sonra internet ortamında başvuru ekranınızda KOSGEB desteklerinin bir listesini görebilirsiniz. Artık projeniz ile ilgili detayları girebilirsiniz.

Hangi Projeler Kabul Edilmektedir?

Projenizin ARGE içeriği olması durumunda projeniz onaylanacaktır. Örneğin bir e-ticaret sitesi kurulumu bir ARGE niteliği taşımamaktadır. Fakat yapay zeka ve veri işleme gibi proseslerin bir araya getirilerek literatürde yer almayan bulut tabanlı bir internet sitesi destek alabilir.  Burada en önemli nokta projenizin bir ARGE niteliği olmasıdır. ARGE ise özel olarak uğraş ve ilgi gerektirir. Proje konusu ile ilgili literatürün ve yeniliklerin sürekli ve düzenli bir şekilde takibi gerekmektedir. Bilgi çöplüğü haline gelen internet üzerinde doğru ve yalın bilgiye en hızlı ve en güvenilir şekilde ulaşmayı gerektirir.

KOSGEB Hangi Giderleri Karşılar?

KOSGEB ARGE ve inovasyon programı kapsamında ARGE’ye yönelik olarak yaptığınız ve projede almayı taahhüt ettiğiniz makine, teçhizat, hizmet alımı, yazılı, fuarlara katılım ve benzeri kalemleri K.D.V. hariç %75 oranında desteklemektedir. Örneğin 118 TL’lik bir malzeme aldığınızda KOSGEB size bunu 75 TL olarak geri ödemektedir. Desteklerin üst limitleri kalemlerine göre değişiklik göstermektedir.

KOSGEB ARGE ve İnovasyon programı kapsamında ayrıca personel maaşlarını da ödemektedir. Bu ödemeler net ücret üzerindendir. Yani personelinizin banka hesabına yatırdığınız ücret üzerinden ödeme yapmaktadır.

Neden Danışman Şirket Aracılığı İle Başvurmalıyım

Projenizin ARGE niteliği önemli bir koşuldur. ARGE’nin öncül koşullarından birisi de güncel ve doğru bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmak gerektirir. Bu bilgilere ulaşım ise belirli bir kütüphane altyapısı gerektirmektedir. Bunun yanı sıra firmanızda daha projenizin anahatlarını dahi belirlemeden önce ARGE personeli bulundurmak  zorunda kalacak olmanızdır. Gerek başvuru esnasında uygulama esasların iyi bir şekilde incelenmesi gerekse proje sürecinde karşılaşabileceğiniz olası sorunların başvuru aşamasında belirlenmesi önemli bir gerekliliktir. Nanodev Scientific olarak sizlere bu alanlarda kusursuz bir  hizmet sağlayacağımızı taahhüt ederiz.

Kaynaklar:

www.kosgeb.gov.tr

http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Destekler.aspx?ref=6

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/11/20121104-11.htm