Medikal Cihaz Tasarım Hizmeti

Medikal cihaz ve aletlerin kullanım sıklığı ve önemi gün geçtikçe artmaktadır. Son yıllarda, bu alanda yer alan cihaz teknolojilerinde önemli gelişmeler elde edilmiş, böylece insan sağlığının ele alınış biçimi ve mantığı ciddi boyutlarda değişmiştir. Buna paralel olarak da insan yasam kalitesi olumlu yönde etkilenmiştir. Ülkemizde kullanılan biyomedikal cihazlar genellikle yurt dışından ithal edildiğinden dolayı sektörün ihracat ve üretim hacmi düşük kalmaktadır. Bunun nedenlerinin başında biyomedikal cihazların üretimi ile ilgili yeterli iş gücünün eksikliği gelmektedir. Biyomedikal cihaz teknolojisi bilgisayar, elektrik-elektronik, kimya, fizik, malzeme bilimi, biyoteknoloji ve tip alanlarının iç içe geçmesiyle ilerleyen disiplinler arası çalışmalara dayanmaktadır. Türkiye içerisinde biyomedikal cihaz üretiminin düşük olmasının en önemli nedenlerinden birisi de bu alanlarda yüksek bir bilgi birikimi ve deneyime sahip is gücünün bir araya gelememesidir. NanoDEV firması olarak biyomedikal cihazların geliştirilmesi için gerekli olan  bilgi birikimi ve deneyime sahip olamamızın yanında bu birikimi uygulamaya geçirecek donanıma da sahibiz. İnterdisipliner bilgi birikimi ve deneyimimizi tıbbi cihaz sektörü içerisinde yer alan ithalatçı firmalar ile birlikte paralel bir yol haritası çizerek, ülkemizde biyomedikal sektörünün geliştirilmesini ve bu alanda çalışan firmaların sektöre yerli çözümler sunmasını...